Chuyên cung cấp ghế hội trường nhập khẩu, thiết kế và thi công hội trường

Dùng thử hàng

- GSC tiến hành chính sách dùng thử hàng đối với mặt hàng máy fax IP, không áp dụng cho ngành hàng nội thất.

- Thời gian dùng thử hàng: 1 tuần

Chi tiết xem thêm tại www.myfax.com.vn