Chuyên cung cấp ghế hội trường nhập khẩu, thiết kế và thi công hội trường

STT

Tên Giá

2

DM 1300 - TOA Giá: Liên hệ

3

DM 1200 - TOA Giá: Liên hệ

4

TZ 205 - TOA Giá: Liên hệ

5

TC 631 - TOA Giá: Liên hệ

6

TS 771 - TOA Giá: Liên hệ

7

TS 904 - TOA Giá: Liên hệ

8

Đèn Par led LD017: XLIGHT Giá: Liên hệ

13

Đèn Scanner SCAN 575 - ROBE Giá: Liên hệ

20

XL 1200 - PR Giá: Liên hệ