Chuyên cung cấp ghế hội trường nhập khẩu, thiết kế và thi công hội trường

Dự án

Hội trường Quận ủy Long Biên Hội trường Quận ủy Long Biên

Dự án sử dụng loại ghế rời, bố trí vòng cung tạo nên sự tập trung cho hướng nhìn cũng như sự dễ dàng cho việc di chuyển

Chi tiết